Ormestrategi

Ormebehandling af heste
Siden 1999 har der været receptpligt på ormemidler til dyr i Danmark, da man ønskede at reducere forbruget, og dermed hæmme udviklingen af resistens. Dette er årsagen til, at ormebehandling af heste udføres som selektiv behandling, hvor gødningsprøver fra alle heste i besætningen bliver undersøgt for mængden af ormeæg, hvorefter heste med ormetal over 200 æg pr. gram fæces behandles.

Gødningsprøverne undersøges for æg fra de små strongylider. Hvis disse findes i et stort antal, kan de give anledning til tarmforstyrrelser, utrivelighed, diarré og nedsat præstation.

I den danske hestebestand findes der desuden de store strongylider (blodorm), der kan forårsage alvorlig sygdom. Derudover har en stor del af hestebestanden også bændelorm. Betydningen af denne er mere usikker, men kan måske være en medvirkende årsag til kolik.
Hos føl kan spolorm være et alvorligt problem.

Med hensyn til både bændelorm og store strongylider er problemet, at vi ikke har en sikker måde at påvise disse på. Der er derfor risiko for at overse smitte med disse parasitter. For at tage hensyn til denne risiko har anbefalingen af, hvordan orm hos hest behandles ændret sig, så den ikke kun baseres på gødningsprøver.

Voksne heste
I foråret (slut marts/april/start maj) måned undersøges gødningsprøver fra alle heste, og heste med ægtal over 200 behandles.
I efteråret (september/oktober) undersøges gødningsprøver igen fra alle heste. Her anbefaler vi, at behandle alle heste, uanset ægtal, med en kombineret ormekur da den diagnostiske undersøgelse for de store strongylider, samt bændelorm er usikker.

Føl/plage
Vi anbefaler at behandle føl mod spolorm når de er ca. 2 og 5-6 måneder gamle. Derudover undersøges gødningsprøver, som for de voksne heste, forår og efterår, hvor føllene dog behandles uanset ægtal de to første leveår. Ydermere behandles de med ormekur midt på sommeren.

Resistens

Der ses desværre hyppigere resistens mod de præparater vi anvender mod parasitter. Derfor er det vigtigt at overvåge effektiviteten. Dette gøres netop ved gødningsprøver 2 x årligt, samt hele tiden at kontrollere at behandlingen virker. Dette gøres ved at undersøge kontrolgødningsprøve 14-21 efter behandling, fra de heste med højeste ægtal. Det vil noteres på faktura, når kontrol anbefales.

Opsamling af gødningsprøver
En lille håndfuld frisk gødning opsamles i en plastikpose. Luften presses ud, og posen lukkes med en knude. Prøven opbevares køligt til den afleveres på min adresse Bygaden 8, Lille Rørbæk, 3600 Frederikssund, indenfor 24 timer – helst først på dagen. Hvis du har flere end 10 prøver, bedes du aftale en dag på forhånd. Send altid en sms på 27466986 når prøverne er afleveret.

Mærk hver prøve tydeligt med navn og alder, og vedlæg gerne en seddel med antal prøver, navne, navn på den ansvarlige for gødningsprøverne samt ønske om Apotek.

Græsmarkstrategi
En god måde at holde parasitterne på et minimum, er at have en god græsmarksstrategi. Dette kan indebære foldskifte/rotation, opsamling af gødning på folden og samgræsning med får eller kvæg.