Ormestrategi

Ormebehandling af heste
Siden 1999 har der været receptpligt på ormemidler til dyr i Danmark, da man ønskede at reducere forbruget, og dermed hæmme udviklingen af resistens. Dette er årsagen til, at ormebehandling af heste udføres som selektiv behandling, hvor gødningsprøver fra alle heste i besætningen bliver undersøgt for mængden af ormeæg, hvorefter heste med ormetal over 200 æg pr. gram fæces behandles.

Gødningsprøverne undersøges for æg fra de små strongylider. Hvis disse findes i et stort antal, kan de give anledning til tarmforstyrrelser, utrivelighed, diarré og nedsat præstation.

I den danske hestebestand findes der desuden de store strongylider (blodorm), der kan forårsage alvorlig sygdom. Derudover har en stor del af hestebestanden også bændelorm. Betydningen af denne er mere usikker, men kan måske være en medvirkende årsag til kolik.
Hos føl kan spolorm være et alvorligt problem.

Med hensyn til både bændelorm og store strongylider er problemet, at vi ikke har en sikker måde at påvise disse på. Der er derfor risiko for at overse smitte med disse parasitter. For at tage hensyn til denne risiko har anbefalingen af, hvordan orm hos hest behandles ændret sig, så den ikke kun baseres på gødningsprøver.

Voksne heste
Om foråret i april måned undersøges gødningsprøver fra alle heste, og heste med ægtal over 200 behandles.
Alle heste i besætningen behandles uden ormeprøver om efteråret i november. Denne behandling gives især for at sikre mod smitte med store strongylider. Vi anbefaler, at der ved denne behandling bruges et middel, der samtidig virker mod bændelorm.

Føl/ungheste
Føl behandles første gang når de er ca. 2 mdr. gamle. Herefter behandles de med 3-4 måneders mellemrum, indtil de er 2 år gamle. Når hesten er fyldt 2 år, behandles den som besætningens voksne heste. Hos føl kan især spoleorm være et problem. Derfor gives hver anden behandling med et middel, som retter sig specielt mod spoleorm. Som hos de voksne heste bør behandlingen, som gives sidst på efteråret, også have effekt på bændelorm.

Opsamling af gødningsprøver
2-3 helt friske knolde opsamles i en plastikpose. Luften presses ud, og posen lukkes med en knude. Prøven opbevares køligt. Prøven afleveres på min adresse Bygaden 8, Lille Rørbæk, 3600 Frederikssund, indenfor 24 timer – helst først på dagen. Hvis du har flere end 10 prøver, bedes du aftale en dag på forhånd. Send altid en sms på 27466986 når prøverne er afleveret.

Græsmarkstrategi
En godt måde at bekæmpe orm på er at have en god græsmarksstrategi. Dette kan indebære foldskifte/rotation, opsamling af gødning på folden og samgræsning med får eller kvæg.